[ad_1]

ایسنا/خوزستان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از آمادگی ۸۷ مرکز جامع سلامت و ۵۶ مرکز نمونه گیری برای خدمات رسانی به شهروندان در سطح خوزستان خبر داد.

دکتر فرهاد ابول نژادیان جمعه شب در گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: به منظور غربالگری جمعیت و کنترل بیماران، بر اساس پروتکل اعلام شده از سوی وزارت بهداشت از طریق سامانه ۴۰۳۰ با مردم خوزستان تماس گرفتیم و علائم بالینی بیماری را سوال کردیم. بر حسب شاخص جمعیتی تا بعد از ظهر روز جمعه، ۲ میلیون و ۸۱۱ هزار و ۹۴۹ نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی اهواز غربالگری شده اند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: ۶۹۶ هزار و ۲۹۶ نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی دزفول، ۵۵۷ هزار و ۶۳۷ نفر در حوزه دانشکده آبادان، ۲۰۲ هزار و ۷۹۲ نفر در حوزه دانشکده علوم پزشکی بهبهان و ۲۰۴ هزار و ۱۹۷ نفر در دانشکده علوم پزشکی شوشتر غربالگری شده اند. در مجموع تاکنون چهار میلیون و ۴۹۴ هزار و ۷۹۷  نفر در خوزستان معادل ۹۳ درصد جمعیت استان از طریق سامانه ۴۰۳۰ غربالگری شده اند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: ۱۲.۹۶ درصد مردم خوزستان نیز در سامانه خوداظهاری ثبت نام کردند. از مردم می‌خواهیم مرتب به این سامانه مراجعه کنند و به صورت هفتگی نسبت به خوداظهاری اقدام کنند.

ابول نژادیان افزود: از ۲۳ فروردین ماه به مدت هفت روز، اصناف و کارگاه‌ها فرصت دارند به سامانه salamat.gov.ir مراجعه و نسبت به خوداظهاری اقدام و گواهی سلامت را دریافت کنند. اگر مشاغل و اصناف قرار است کار خود را آغاز کنند، باید تعهداتی به ما بدهند. این تعهدات برحسب نوع شغل، مشخص است و در سامانه به آنها اعلام  می شود.

وی بیان کرد: مردم نیز بیشتر به این سامانه مراجعه کنند و به صورت هفتگی نسبت به خوداظهاری اقدام و به بیماریابی ما کمک کنند تا همکاران ما موارد دچار مشکل را پیگیری کنند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: همکاران با ۸۵.۹۳ درصد جمعیتی که به سامانه مراجعه کرده اند، تماس گرفته اند.

وی تصریح کرد: یکی از گروه‌های پرخطر ما، مادران باردار بوده که مورد غربالگری قرار گرفته اند. ۲۷ هزار و ۳۳۰ مادر باردار در حوزه دانشگاه علوم پزشکی اهواز غربالگری شده اند که ۳۳۵ نفر از این افراد دارای علامت بودند. ۱۲۰ نفر از این افراد به مراکز ۱۶ یا ۲۴ ساعته ارجاع داده شدند و ۱۲ نفر از این تعداد به بیمارستان ها ارجاع شدند.

ابول نژادیان افزود: ۷ هزار و ۲۶۹ مادر باردار نیز در حوزه دانشگاه علوم پزشکی دزفول غربالگری شدند که ۸۳ نفر دارای علامت بودند. ۲۰ نفر از این تعداد به مراکز ۱۶ یا ۲۴ ساعته ارجاع داده شدند و از بین آنها سه نفر به بیمارستان ارجاع شدند.

وی بیان کرد: یک هزار و ۸۵۱ مادر باردار نیز در حوزه دانشکده علوم پزشکی شوشتر غربالگری شدند که ۴۳ نفر دارای علامت بودند. ۱۱ نفر از این تعداد به مراکز ۱۶ یا ۲۴ ساعته ارجاع داده شدند. ۶ هزار و ۸۰۷ مادر باردار نیز در حوزه دانشکده علوم پزشکی آبادان غربالگری شدند که ۱۲۹ نفر دارای علامت بودند. ۵۹ نفر از این تعداد به مراکز ۱۶ یا ۲۴ ساعته و دو نفر به بیمارستان ها ارجاع داده شدند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به نتایج غربالگری در جمعیت تحت پوشش این دانشگاه گفت: ۱۱ هزار و ۵۲۵ نفر دارای گلودرد، یک هزار و ۹۷۱ نفر تب، ۱۳ هزار و ۴۵۵ نفر سرفه خشک، یک هزار و ۲۸۸ نفر لرز، ۲ هزار و ۱۹۸ نفر تنگی نفس و ۲ هزار و ۶۵۵ نفر سابقه تماس با فرد مشکوک به کرونا را داشته اند. ۴۰۳ هزار و ۳۹۱ نفر نیز فرد پرخطر در خانواده دارند.

ابول نژادیان در خصوص فعالیت مراکز ۱۶ و ۲۴ ساعته جامع سلامت، افزود: از ۲۳ فروردین ماه طرح غربالگری در مراکز ۱۶ و ۲۴ ساعته فعال‌تر می‌شود. تاکنون نمونه گیری ها از بیماران بستری در بیمارستان ها انجام می شد اما با تلاش همکاران مان در سه فاز، ۸۷ مرکز جامع سلامت فعال شده و آماده ارائه خدمت هستند. تیم‌های سلامت از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب در  این مراکز مستقر هستند و دیگر نیازی نیست که موارد مشکوک به کرونا به بیمارستان‌ها ارجاع داده شوند زیرا با مراجعه به بیمارستان، نگران مبتلا شدن این افراد در بیمارستان ها هستیم.

وی بیان کرد: غربالگری موارد مشکوک به کرونا و پیگیری مواردی که در سامانه خوداظهاری ثبت نام کرده اند، برخی از خدمات این مراکز هستند. در حال حاضر ۸۷ مرکز جامع سلامت و ۵۶ مرکز نمونه گیری آماده ارائه خدمت هستند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.