جهیزیه یا مهریه در فقه اسلامی عبارت است از: «آنچه که شوهر به موجب عقد نکاح معسر یا معوق به زن خود می پردازد.» حقی است که بر زوج تحمیل می شود و موظف به پرداخت آن به نحو معقول است. شرع، مقدار معلومی از مهریه را مشخص نکرده است، چنانکه در حدیث ثابت شده است، حتی با انگشتر آهنی، یا معاوضه منفعت، خواه کم باشد یا زیاد و حتی یک مثقال. شریعت اسلام تخمین خود را بر اساس آنچه که به «مَنْ أَمْطَعُ وَ الْخَیْرَرَ بَقَدَهُ» معروف است، انجام داده است و دستور بر اساس آن به تراضی است، مگر در مواردی. مثلاً اگر عقد واقع شده باشد و مهریه در عقد معین نشده باشد و اقامه آن واقع شده باشد; باید ضرب المثل مهریه برای ورود به آن.

تعریف دوستی

مهریه عبارت است از: آنچه در عقد باید به زن داده شود یا عبارت است از: مالی که بر نامزد واجب است به مال عصمت او. به قول خداوند سبحان صدقه می گویند و النساء را زنبور عسل انفاق می کنند، از صدقه گرفته شده است که دلالت بر صداقت میل شوهر به نامزد، یا برای اخلاص زوجین باشد. نکاح در صورتی که عقد بدون ذکر مهریه واقع شده باشد. عقد صحیح است و بعد از آن مهریه تعیین می شود. همچنین مهریه شرط صحت عقد نیست، بلکه شرعاً برای نکاح لازم الاجراست، یعنی اگر شرط شده باشد که مهریه ساقط شود و توافق شود و عقد به اتمام برسد; عقد صحیح است و شرط باطل است، پس مهریه بعد از آن با قید وجهی که زوجین به آن راضی هستند و یا در صورت عدم توافق با قرار دادن «جهیزیه عین» لازم است.

 

تفاوت جهیزیه و هدیه

اکثریت فقها اتفاق نظر داشتند که مهریه یا مهریه با اسامی مختلف; یک چیز و آن این است که: آنچه در شرع به واسطه عقد به زن پرداخته شود. مهریه هبه محسوب نمی شود، بلکه حقی است که شرعاً بر زن واجب است و از جانب خداوند متعال به خاطر قولی که می فرماید: «وَ یَعْطَلُوا الْأَنْسَابِهُمْ أَعْلَهُمْ أَعْلَهُمْ بِالْأَسْقَهِ». و اما مازاد بر مهریه; از حیث: اسامی متعدد و انواع آن و وجود برخورد با آن است; از نظر عرف در کشورهای اسلامی فرق می کند، معمولاً معلوم است که مهریه را به مقدار معلوم با رضایت طرفین می پردازد، بعد ازدواج می کند و کار تمام می شود، در بعضی کشورها هم می گویند: چه کسی مطالبات اضافی می کند. برای دخترش که با نام های مختلف ازدواج می کند و شاید این خواسته ها تبدیل به سنت شده باشد.

 

مهریه

مسلمانان توافق کردند که مهریه; نکاح شرعاً لازم الاجراست و در تعیین مازاد مهریه و تکلیف آن توافقی وجود ندارد. امّا ممکن است یکی از خواسته های اساسی و مشهور باشد و غالباً مشروط به قبل از ازدواج باشد و ممکن است از مصرف یا غیر آن باشد و ممکن است به این معنا باشد: پرداخت مازاد. مهریه». برخی کشورها، و شاید بیشتر آنها؛ طبق معمول برای برخی از نیازها فقط مهریه پرداخت می شود. ممکن است در برخی از آداب و رسوم، مازاد بر مهریه پرداخت شود، مثلاً: مهریه را صد می دهند و شرط آن صد یا کمتر یا بیشتر است یا از دویست می کند که مقداری از آن است. مهریه و مقداری از آن شرط یا مهریه اخیر یا غیر آن است. یا مازاد بر مهریه به نامزد یا قیم او یا امثال آن بپردازد.

 

حکم اسلامی

مهریه – که عبارت است از: آنچه به نامزد پرداخت می شود -; واجبی از جانب خداوند متعال است و چیزی در شرع مانع از ادای آنچه پس از وجوب شده است وجود ندارد. جز اینکه در قانون دارد

اینکه ازدواج مستلزم پول اضافی برای مهریه است. وفای آن لازم است، زیرا اگر قرار شد که مثلاً یک هزار مهریه بپردازد و علاوه بر آن یک هزار دیگر بدهد; مهریه دو هزار.

به نامزد خود مازاد بر مهریه را بدون قید و شرط بپردازد و ممکن است عده ای آن را : هبه یا هبه گویند و اشکالی ندارد و به عنوان مهریه از شوهر لازم نیست.

 برای پیدا کردن بهترین وکیل مهریه در تهران در لینک زیر کلیک کنید:

https://sitevakil.com/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87/

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *