۶- دو نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و جلسه هیئت مدیره. ۷- دو نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و جلسه هیئت مدیره. ثبت شرکت تعاونی عام: در نوع شرکت عضویت برای همه آزاد است و موسسین شرکت میتواند برای تامین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت سهام ان را به عموم عرضه نماید. برای تأسیس شرکتهای سهامی عام مؤسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایهٔ شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یک یاز بانکها سپرده سپس اظهارنامهای به ضمیمهٔ طرح اساسنامهٔ شرکت و طرح اعلامیه پذیرهنویسی سهام که به امضای کلیهٔ مؤسسین رسیده باشد. شرکت نسبی شرکتی است که با حضور حداقل دو نفر شریک و برای انجام امور تجارتی تشکیل می شود و در این شرکت چنانچه دارایی های شرکت در زمان انحلال آن برای پرداخت کلیه بدهی ها و دیون شرکت کافی نباشد، هر کدام از شرکاء به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذاشته است، مسئول پرداخت بدهی ها و دیون شرکت است و طلبکاران در زمان انحلال شرکت در صورتی که نتوانند از دارایی های خود شرکت به کل مطالباتشان دست پیدا کنند، می توانند برای الباقی طلبشان به هر کدام از شرکاء به نسبت سرمایه ای که به شرکت آورده اند مراجعه نمایند.

ضوابط ثبت شرکت سهامی خاص کارکنان وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت. 4. دو نسخه از مدارک امضاء شده شرکت (بسته به نوع شرکت) شامل: اساسنامه، شرکتنامه، تقاضانامه، اظهارنامه، صورتجلسات مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره و همچنین تعهد نامه اعضاء هیئت مدیره و بازرسین شرکت مبنی بر نداشتن شغل دولتی و نداشتن ممنوعیت های مندرج در قانون تجارت جهت قبول سمت بازرسی یا عضویت در هیئت مدیره شرکت. 5. ارائه اصل گواهی نامه بانک به امضا و مهر بانک رسیده باشد مبنی بر سپرده گذاری حداقل ۳۵% از مبلغ سرمایه نقدی شرکت در حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس (در صورتی که شرکت سهامی خاص باشد). 3. اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری اعضا هیئت مدیره و بازرسین شرکت. در تشکیل شرکت تعاونی خاص حد اقل تعداد اعضا باید ۷ نفر باشد. شرکت تضامنی چه زمانی تشکیل می شود؟ شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی که امور تجاری و بازرگانی را انجام می دهد اما مسئولیت هیأت مدیره آن نامحدود و برای حداقل شرکا، یعنی ۲ نفر، قابلیت ثبت دارد.

ثبت شرکت مجازی در دبی
از جمله مهم ترین مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود، شرکت نامه، فرم تعیین نام و فرم مشخصات شرکا می باشد. تعیین نام برای شرکت با توجه به ضوابط و شرایط. تعاونی توزیعی : شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا ، مسکن ، خدمات و … تعاونی تولیدی شرکتی است که به منظور اشتغال اعضا در امور مربوط به کشاورزی ، دامداری ، دامپروری ، پرورش و صید ماهی ، شیلات ، صنعت ، معدن ، عمران ، شهری و روستائی و عشایری فعالیت میکنند. پرونده مربوط به سرقت یکی از اعضای بانک بنام فرنیا چند سال است در دیوان کیفر مطرح است که مدعا به بیش از ۱۰۰۰۰۰ تومان است. امارات نزدیک ترین کشور به ایران است که دارای رشد بی سابقه در زمینه تجارت بین الملل بوده و می تواند به عنوان مقصد شما برای ثبت شرکت شناخته شود. برای شرکت های مشاور از ١ تا ٣ ، شرکت های طرح و ساخت (epc) دو رتبه ١ و ٢ می باشد. ج – از بهای تعدیل شده برای هر درجه مزبور هزینه تمام شده پس از مالیات برای هر بشکه از آن درجه کسر خواهد شد تا متوسط سود بازار نسبت بههزینه تمام شده پس از مالیات برای هر بشکه از هر درجه معلوم گردد.

ثبت شرکت واردات دارو برای ثبت شرکت تضامنی چه مدارکی مورد نیاز است؟ ۳- دو نسخه از اساسنامه شرکت. اگر عنوان دانشبنیان در نام ثبتی یا اساسنامه شرکت وجود داشت، آیا شرکت دانشبنیان محسوب میشود و میتواند از حمایتهای مندرج در قانون استفاده کند؟ 2. کپی برابر اصل شناسنامه و کارت بازرسین شرکت (در صورتی که شرکت سهامی خاص باشد). تعیین آدرس و کد پستی مرکز اصلی شرکت و همچنین در صورتی که شرکت دارای شعبه باشد، آدرس و کد پستی شعبات شرکت نیز باید مشخص شود. تعیین سمت هر کدام از اعضاء و شرکاء در شرکت و همچنین تعیین وضعیت حق امضاء شرکت. مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی کدام است؟ برای تشکیل و ثبت شرکت نسبی حضور حداقل ۲ نفر مورد نیاز است و لازم به ذکر است که پس از ثبت شرکت و در طول حیات و فعالیت شرکت نیز رعایت این حداقل لازم است. توجه کنید که فقط اشخاص حقیقی میتوانند به عنوان شریک در نظر گرفته شوند. نوع دوم- شرکت های سهامی خاص هستند که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس فقط توسط موسسین تامین شده است .

ثبت شرکت ها سامانهاگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد ثبت شرکت حمل و نقل بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.