براساس همین واکنش تغییر رنگ ، جور های خاصی از قارچ های کبابی ، گلوله ، پولیپور و گلسنگ قابل شناسایی هستند. همچنین به تیتر یک الکترولیت در انواع خاصی از سلول های سوختی استفاده می شود. یک مراحل قدیمیتر به جهت ایجاد سود سوزآور ، عبارت از پروسه سودا – آهک هست که در آن سودا اَش ( کلسیم دیهیدروکسید ) ، در واکنش حساس کربنات سدیم به کاستیک سودا تبدیل میشود. بزودی وی به خطای خودش پی موفقیت و فهمید که با بکار بردن محلول آبی اشباع شده ، وجود آب مانع از جزء‌جزء‌کردن نمکها میشود. همین امر منجر می شود پتاسیم هیدروکسید برای صابون هایی که نیاز به از فی مابین بردن روغن کیک شده دارند، گزینه مناسبی باشد. در حیوانات: پتاسیم هیدروکسید در از در میان بردن پولک، پوست و موی حیوانات هم به کارگیری می شود. استخراج پتاسیم از محلول آبی پتاس هیدراته، فلزی را ایجاد می‌کند که به شدت دارای آب واکنش میدهد. هنگامی دیوی بر بر روی فلز پتاسیم تنظیم شده از هیدروکسید پتاسیم ، بررسیهای ضروری را انجام داد، به فکر کاوش در هیدروکسید سدیم به‌زمین‌خورد و دارای بکار بستن به عبارتی طریق قبلی ، غالب به انقطاع کردن فلز قلیایی دیگر یعنی سدیم شد. همینطور به جهت پوست کردن میوه ها و سبزیجات از همین ترکیب استعمال می شود. خصوصیت خورندگی پتاس سوزآور باعث شده می باشد برای ضدعفونی نمودن سطوح و قارچ کشی در بخش اعظمی از اماکن از محلول همین گشوده به کار گیری کنند. دیوی ، فلز بدست آمده از الکترولیز را بدقت گزینه تحلیل قرار بخشید و متوجه شد که هنگامی حیاتی آب مخلوط میشود، شعله حاصل از واکنش ناشی از سوختن ، هیدروژن آزاد شده از آب است. این واکنش اهمیت احساس شرایط “چربی” هنگام لمس ترکیب جامد هیدروکسید پتاس تولید میشود؛ چربیهای پوست به شتاب به صابون و گلیسرول تبدیل میشوند. بعضی از دانهها ، بلافاصله به موقعیت انفجاری سوختند و شعله درخشانی پدید آوردند، در حالیکه بقیه آنان آتش نگرفتند، بلکه کدر شدند و دارای قشر نازک سفیدی پوشیده شدند. هیدروکسیدها ، یکی از از اشکال ترکیبات هیدروکسیل ( با OH ) میباشند که محلولهای آن ها ، حساس مزه تلخ بوده ، اسیدها را خنثی و رنگ لیتموس قرمز‌رنگ را به آبی تبدیل مینمایند. حتی لاووازیه ، در همین گزینه حیث مشخصی نداشت اونمی دانست که جزء حساس سود و پتاس چیست و حدس میزد که ازت ، یکی از اجزای تشکیل دهنده همین مواد است. همین شباهت های شیمیایی حاذق به آن ها این امکان را می دهد که به راحتی در درمقابل یکدیگر قرار گیرند و به نحوی رغیب یکدیگر شوند ، بر همین اساس واکنش های شیمیایی آن ها به شیوه چشمگیری مشابه میباشد . چنانچه از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه واکنش پتاسیم هیدروکسید و سولفوریک اسید لطفا از ورقه ما بخواهید.

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.