فسفریک اسید خوراکی (Phosphoric acid) اسیدی سه ظرفیتی می باشد که در دمای فروش اسید فسفریک 85 محیط غیرفعال است. دانسیته آن 1.885 گرم بر سانتی مترمکعب، دمای ذوب آن 42.35 جايگاه سانتی گراد، دمای جوش آن 158 مرتبه سانتی گراد است. در شیوه حرارتی، محصولی حیاتی جايگاه خلوص بالا تولید خواهد شد. از پاراگراف مرکزها اعتبار ایران ، شرکت نگین تجارت پیام می باشد که بیش از ۲۰ سال سوابق درخشان در راستا توزیع و عرضه انواع مواد شیمیایی جايگاه یک و مرغوب داراست . درنتیجه می قدرت گفت فسفریک اسید یک عدد از مواد اصلی در اشکال نوشابه های گازدار و طعام های اسیدی است. اسید فسفریک آزمایشگاهی، صنعتی و خوراکی سه گرید متفاوت از این ماده می باشند. معمولاً در دو گرید صنعتی و خوراکی و با % خلوص متفاوت، در دو وضعیت مایع و جامد در بازار وجود دارد. در طریق صنعتی اسید فسفریک را طوری تغلیظ می کنند که در ارتفاع آن سولفاتها و فسفاتها رسوب کرده و انقطاع شوند. در نوشابه های زلال به جای اسید فسفریک، از اسید سیتریک به کار گیری می شود. برای به کارگیری از اسید فسفریک در کشاورزی آن را به آب بیش تر نموده و به خاک می افزایند. اسید فسفریک می تواند احتباس آب را ارتقا دهد و خاصیت اتصال دهنده ای را به جهت سوسیس و ژامبون فراهم نماید و سبب ساز عطر، طعم و رنگ مناسب شود. اکثر وقت ها قابلیت و امکان تنفس فسفریک اسید در وضعیت خاصی همچون گرم شدن و تبخیر آن وجود دارد. به خواسته ساخت پوشش سطحی که امکان چسبندگی مطلوب رنگ را مهیا کند، صرفاً استفاده از اسید فسفریک بر روی آلومینیوم نتیجه ای نخواهد داشت. در نحوه حرارتی اسید فسفریک خالص از سوختن فسفر عنصری و آنگاه هیدراتاسیون پنتا اکسید فسفر (P4O10) به دست می آید. فسفر در تقسیم سلول گياه پسته نقش فعالی دارد و به ادله نقش آن در ATP، در انرژی گیاهان و همچنین در ساختارهای RNA-DNA اثر گذار است. اسید فسفریک مثل اسید نیتریک یکی از از ترکیبات نخستین با در ساختن کودهای شیمیایی است. بیش از 90 % اسید فسفریک تولیدی به جهت ایجاد کود آیتم استعمال قرار می گیرد.

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.