اگر دمای محل ورود و خروجی یکی از بود و باهم تفاوت نداشت به این مفهوم است که کویل رسوب دارد و قابلیت انتقال حرارت را نخواهد داشت در همین روزگار فن کویل نیاز به اسیدشویی دارد. برای همین که بفهمیم دستگاه مبدل حرارتی چه وقتی نیاز به اسیدشویی نیاز دارااست می قدرت دمای ورودی و خروجی مبدل را ترازو گیری نمود. هنگامی از دریچه ذیل فن کویل پره Zاستفاده می‌کنیم که دستگاه حرفه کویل نیاز به هوای بازگشت متعددی از محفظه داشته باشد. همین مدل روزنه ذیل رشته کویل منحصر به فرد دستگاههایی هست که احتیاج به تامین هوای نو ازیر دستگاه دارا هستند . پس از در آوردن روزنه پایین رشته کویل از باطن کوره ،این کالا توسط مشمای حباب دار بسته بندی می شود تا از هر نوع جراحت دیدگی و خراش مصون بماند . پس از ایجاد و رنگ روزنه دسترسی حرفه کویل شیاردار آلومینیومی وزنهی، اولین کار پس از بیرون آوردنِ روزنه دسترسی رشته کویل از کوره رنگ بایستی انجام داد کاور کردنِ دریچه دسترسی فن کویل است.این فعالیت باید به وسیلهی مشماهای قطور و ضربه گیر(مشمای حبابدار) شکل پذیرد تا در زمانه انتقال روزنه دسترسی رشته کویل به پروژه،صدمهیا آسیبی به ساختار و رنگ روزنه دسترسی حرفه کویل وارد نیاید و دریچه دسترسی حرفه کویل به شکل سالم در محلِ خویش تعبیه شود. میتوان دریچه پایین فن کویل بی آلایش را دارای رنگ کوره ای الکتروستاتیک پوشش اعطا کرد و همین مزیت را دارااست که حق انتخاب رنگ مطابق حیث کارفرما و متناسب اصلی محیط داده می‌شود . درب دریچه زیر فن کویل گریل دار نیز به شکل وزنه ای و لولایی ساخته می گردد و دارای رنگ کوره ای الکتروستاتیک مهم کُد رنگ مورد حیث کارفرما پوشش دیتا می گردد . روزنه حرفه کویل استیل را هم بصورت پیچ ازرو و هم بصورت پیچ ازتو (پیچ مخفی) در محل خود تعبیه می کنند. برهان همین که این فن کویلهای DC دارای وجود پیچیدگی نسبی آشکار خویش در اکنون رایجتر شدن هستند، سطح راندمان انرژی بالاتر آنها نسبت به همتایان آن‌ها مهم موتورهای AC است. همین فن کویل­ها میتوانند روکار یا این که توکار کارگزاشتن شوند، به این معنی که رشته کویل می تواند داخل دیوار باشد، تمام شاکله خود به جز دریچه را نهفته سازد و صرفا روزنه به وسیله دیده بیننده قابل دیدن باشد. اگر از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم ابعاد دریچه رشته کویل سقفی لطفا از صفحه ما بخواهید.

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *