مجموعه گسترده ای از پروتئین ها و کیفیت ها به رسمیت شناخته شده است و ظرفیت های آنها در توسعه نوکر بیشتر توصیف شده است (در [35 ، 37-41] بررسی شده است). بینش ما از “جعبه ابزارهای زیست توده” که با توسعه لایه های کلسیتی و آراگونیتیک درگیر است گسترش می یابد و ما در حال حاضر در مورد چگونگی یکپارچه سازی لایه های پوسته متنوع و چگونگی کنترل آنها به طور غیرقانونی می دانیم [37]. در هر صورت ، سیستم زیر اتمی دقیق کنترل کننده پلی مورفیسم سایه در nacre ناشناخته مانده است و فاصله زیادی از درک آن ندارد. برای پرداختن به این سؤال کلیدی ، ما به دنبال کیفیت صریح و آشکار در طراحی فن آوریهای مفصلی افتراقی در بین فنوتیپهای مختلف سایه پوسته پوسته از مروارید مروارید تیره پلینزی ، مارگاریتیفره Pinctada هستیم. لایه ناخوشایند P. margaritifera علیرغم این واقعیت که پوسته به طور معمول به آن تاریک است ، خوشه عظیمی از انواع سایه بان را در بین مردم نشان می دهد. وراثت پذیری طرح های مختلف سایه زنی در P. margaritifera با گذر از طریق محاکمه و با نگه داشتن اجداد منفرد فرمان شده (نشانگرهای فردی CL) Ky نشان داده شده است. یک جزء جالب از P. margaritifera یک رویداد غیر معمول از افراد کم رنگ پوست ، 1 از 10000 ، نشان دهنده عدم تجمع جمع یا ناقص از رنگ است. پوست های کم رنگ پوست با رنگ پوسته سفید (لایه لایه روده و کلسیتیک) و یک مانتوی سفید (شکل 1a) بر خلاف پوسته های تاریک معمولی به تصویر کشیده شده است (شکل 1c). در بعضی موارد غیر معمول ، مانتوی نمونه های پوست کم رنگ تاریک می ماند (S. Planes and S. Lemer، pers persception؛ [42]؛ شکل 1b). حمایت از دلایل ارثی مختلف عدم توجه به سایه در پوسته. با توجه به بررسی ما ، همبستگی نمونه های پوست کم رنگ و نمونه های تاریک یک راهکار مناسب برای تشخیص روشهای ارثی است که به طور مشروعیت به پلی مورفیسم سایه پوسته متصل هستند.

عکس. 1

شکل 1

تصویر نمونه های تحلیل شده از Pinctada margaritifera از سه فنوتیپ در نظر گرفته شده. آ. فرد کاملاً رنگ پریده پوست (FA؛ پوسته سفید و مانتوی سفید) ، ب. پوست پوست نیمه رنگ (HA ؛ پوسته سفید و مانتوی تیره) ، ج. فنوتیپ تیره (C ؛ پوسته تیره و مانتوی تیره)

تصویر با اندازه کامل

آلبینیسم ناشی از عدم توجه به ملانین یا ذرات ملانین غیر مفید به دلیل حداقل یک تغییر در کیفیت های مرتبط با زنجیره بیوسنتز ملانین است. [43-49] ملانین در گونه های بیشماری صدف ، از جمله سفالوپودها ، گاستروپودها و دوقلوها شناخته شده است [50]. در P. margaritifera ، ملانین در اپیتلیوم پوشش میانی و داخلی لبه گوشته و در ناحیه پولیال ساطع می شود [51]. لبه گوشته به طور قانونی مسئولیت بیومتریکالیزه پوسته و همه صریح تر لایه ناخره را بر عهده دارد [21]. به عنوان یک نتیجه ، این بخش مانتوی برداشت شده است که توسط پیوند دهنده های مهارتی در فرهنگ مروارید مونتاژ شده برای محصور کردن محصورها استفاده می شود ، که به همراه یک سنگ مرمر در گنادهای یک چادری ذینفع پیوند می شود. سه پروتئین که به طور محکم با تیروزیناز شناخته شده اند ، که به فرض کار در بیوسنتز ملانین فرض شده است ، اخیراً در محل حفره ای یا لبه گوشته Pinctada fucata به تصویر کشیده شده اند: OT47 ، Pfty1 و Pfty2 [52، 53]. محدودیت این پروتئینها توصیه می کند که آنها در لایه های پوسته از جمله لایه ناکر در طی روش بیومینه سازی با هم هماهنگ شوند.

در این تحقیق ، ما برای مشخص کردن خصوصیات درگیر با زادگاه و احتمالاً تعدد سایه در لایه مغز P. margaritifera برنامه ریزی کرده ایم. ما تخمین زده ایم که مجموعه رنگهای موجود در سحر نتیجه متفاوتی از تنوع در بیان خصوصیات مرتبط با ترتیب ریزساختار پوسته و کیفیتهای مرتبط با رنگدانه است. بنابراین ، برای آزمایش این نظریه ، ما در مورد خصوصیات کدگذاری متمایز و تفکر متفاوتی بین نمونه تاریک صدف مروارید مروارید و دو نوع پوست کم رنگ با استفاده از یک روش هیبریداسیون سرکوبگرانه و تفکیک کننده ، تفکر کردیم که در آن مرحله با RT-qPCR سعی و تصویب کردیم. دویدن. ما خصوصیات درگیر با توسعه لایه کلسیته ، قرص آراگونیت از nacre و در زنجیره بیوسنتز ملانین را تشخیص دادیم که پلی مورفیسم سایه در درجه های مختلفی از ساختار پوسته اتفاق می افتد.

استراتژی ها

مواد آلی

بنابراین ، به منظور شناسایی ویژگی های درگیر با منبع و احتمالاً در انواع سایه پوسته ، بافت گوشته Pinctada margaritifera از 3 فنوتیپ از نمونه های بزرگتر از اندازه مقایسه ای بدست آمده و در مروارید مشابه مروارید در مجمع الجزایر گامبیه (Mangareva) پرورش یافته است. ، فنلاندی فرانسه) در سال 2011. سه فنوتیپ مورد بررسی عبارتند از: فنوتیپ معمولی تیره P. margaritifera (پوسته تیره و گوشته تیره) از این نقطه به عنوان فنوتیپ C اشاره کرد (شکل 1b). فنوتیپ کامل پوست کم رنگ (پوسته سفید و مانتوی سفید) از این پس به عنوان فنوتیپ FA (شکل 1a) اشاره شده است. نیمه کم رنگ

لینک منبع

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *