وینبرگ با اخذ عنا وین فوق العاده برای فیلم هتک حیرت زده آلمانی ( Zwei Herzen im Dreiviertel – Takt ( یا این که ( دو قلب در طول والس ( شناخته شد . این فیلم از نگاه خیلی ها اولی زیرنویس برای بازار ایالات متحده است .

طبق گفته های کارول اوسالیوان , تاریخ ترجمه فیلم در دانش کده بریستول در انگلیس , در زمان ده سال 50 , فیلم های زیرنویس فرنگی با زیرنویس در آمریکا قابل فروش بودند .

او اذعان کرد : ( دو فیلم مخاطب بزرگ برای فیلم های زیرنویس وجود داشت . ( او اذعان کرد : ( شما یا این که واقعاً بخوبی خوانده شده بودید یا این که از یک جامعه مهاجر بودید که‌این لهجه را می دانستند . (

وی اظهار‌کرد , در آن زمان , فیلم هایی از سراسر عالم به صورت بیشتر در نیویورک نمایش داده می شدند , و در شرایطی که در آنجا موفقیت پیدا نمایند , در جای دیگر نمایش داده می شدند .

ولی اوصلیوان اعلام کرد , البته چندین فیلم فرنگی تا به هم اکنون میتوانند از یک فیلم هالیوود در گیشه پیشی بگیرند .

اوسلیوان اظهار‌کرد , در ده سال 1970 , هرچه فیلم های آمریکایی تجربی , متنوع و مهیج خیس شدند , بازار فروش فیلم های گویش های فرنگی کاهش یافت , خاطر نشان نمود : چیزهای متعددی تغییر‌و تحول نکرده است .

او اعلام کرد : ( موقعیت مدام بدین صورت بوده است که موفقیت های بدون شوخی تری موجود است . (

صاحبان بازی زنده , از زنجیرهای ملی گرفته تا استقلال محلی , هنوز فرمول اطمینان را برای بازاریابی یک فیلم با لهجه فرنگی زیرنویس پیدا نکرده اند .

تبلیغات

ادامه مقاله حیاتی را بخوانید

حدود یک ده سال پیش , زنجیره نمایش زنده ملی AMC تصمیم گرفت که میخواهد فیلم های زیرنویس تری را به نمایش بگذارد – و از این شیوه درآمد کسب نماید . برای یاری به کارایی , این مجموعه نیکول دنسون – راندولف را تحت عنوان نائب رئیس مدیر جمهور راهکار محتوا و کد زدن فراگیر استخدام کرد .

با وجود قبول روزافزون زیرنویس ها , یک فیلم هنوز نیز بایستی دیدنی باشد تا بتواند در بازار ایالات متحده قرار بگیرد .

دونسون راندولف خاطرنشان کرد : ( دو توزیع کننده وجود دارا هستند که ادراک می نمایند چه‌گونه میتوانند روان جوانی را جذب نمایند . ( ( فیلم هایی که می‌توانند دقت را جلب نمایند مضاعف کاراکتر می باشند . (

او اذعان کرد : ( انگل , آنچه را که برای موفقیت در بازار ایالات متحده در لحاظ گرفته شده بود , از جمله میزان دارایی سنگین وزن بازاریابی .

او اذعان کرد : ( ذاتاً فیلم قابل انعطاف و صاف بود , و جهت آن زرق و برق دار بود . ( ( هنگامی دارایی ندارید و مخاطب دیگری را انگیزه قرار می دهید زیاد دشوار خیس است . (

طی 10 سال پیشین , دانسون – راندولف فیلمهای فرنگی با زیرنویس بیشتر را به پرده های آمریکایی آورده است , بعضی از چین و بعضی بالیوود هند .

تبلیغات

ادامه مقاله اساسی را بخوانید

Denson – Randolph اعلام‌کرد : ( ما ماهانه آبادی ها فیلم زیرنویس زیرنویس را بهره برداری میکنیم , بعضی در یک ورقه , بعضا دیگر در 10 نمایش می دهند , چون میاموزیم که مهمانان ما چه چیزی را بازدید می نمایند . ( کد

او خاطرنشان کرد : ( ما اکثری از توزیع کنندگان را دیدیم که کارایی می نمایند به عبارتی جادوی ( انگل ( را ساخت نمایند . ( ( ولی چنانچه نمی دانید مخاطبان چه اشخاصی میباشند , فعالیت کردن با آنان سخت است . (

اوسلیوان , تاریخ ترجمه فیلم , اظهار کرد : در دنیای هنر , فیلم های زیرنویس مدام می‌توانند مخاطب را پیدا نمایند .

او اذعان کرد : ( فیلم های زیرنویس از لحاظ بازار نمی توانند با هالیوود رقابت نمایند ولی می‌توانند از لحاظ اعتبار فرهنگی به رقابت بپردازند . ( ( آن‌ها مدام در محافل فرهنگی اهمیت بیشتری داشته اند . (

در قبلی , تئاترها به دلیل توزیع محدود , درخصوص فیلمهایی که نشان می دادند انتخابی بودند . برای اکثری از فیلم های زیرنویس , مخاطبان ناچار بودند به سینماهای ویژه بروند . البته با توزیع و پخش دیجیتال , فرصتی بزرگتر برای تماشای فیلم های فرنگی برای مخاطبان گسترده خیس موجود هست .

امروزه نتفلیکس زیرنویس ها را به 28 گویش به محتوای خویش بیش تر می نماید و این قابلیت را برای فروش در کشورهای گوناگون مهیا می نماید .

تبلیغات

ادامه مقاله دارای اهمیت را بخوانید

سخنگوی نتفلیکس ذکر کرد : ( ما شاهد تعداد فزاینده ای از اعضا هستیم که نمایش و فیلم هایی را تعیین می نمایند که از مرزها و فرهنگ وتمدن

منبع : http://mojosub.com/

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.