تمامی همین روشها در در آغاز میزان مواد شیمیایی را ترازو گیری می نمایند و بعد از آن فرآورده آیتم لحاظ را وارد لوله یا این که مجرا میکنند. همانطور که از نام این دوزینگ پمپ ها مشخص است مولد توان در آن ها یک موتور الکتریکی می دوزینگ پمپ کلرزن باشد. یکی از مزیت های الکتروموتور نسبت به مگنت تولید صدای کمتر و جریان یکنواخت است. اين پمپ ها نيز بمانند پمپ هاي رفت و برگشتي از تیم پمپ هاي انتقال دهنده مهم حجم ثابت هستند، اصلی اين تفاوت كه طرح و ساختمان آن ها بی آلایش خیس و احتياج به شير يك طرفه مكش ندارند و جريان خروجي آن ها يكنواخت است. سوپرآلیاژی دارای پایه نیکل میباشد که سازش بالایی اهمیت اشکال اسیدها و مواد خورنده دارد. غالبا محدوده دبی دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان ها فی مابین ۱ لیتر در دقیقه تا ۱۰۰۰۰ لیتر در دقیقه و فشار کاری در میان ۱۰ با تا ۲۰۰۰ بار می باشد . الف- ممكن هست روي هر كدام از چاهها يك پمپ ، پيش بيني نمود كه خویش مستقلاً مخزن اصلي را تغذيه نمايد كه در اين شرایط براي رعايت مسائل اقتصادي ، تأسيسات مربوط به فشار قوي و فشار ضعيف و تابلوهاي كنترل و غيره را در يك ساختمان مشترك كه محل آن به رعايت تعادل افتهاي فشار در مركز ثقل نواحي مورد لحاظ باشد ، قرار مي دهد ، آن‌گاه لوله رانش هر پمپ را به يك گوشه و کنار مشترك بنام كلكتور هدايت نموده و از اين كلكتور جهت تغذيه مخزن واقع در ارتفاع مناسب استعمال مي شود. 2- در صورتيكه فاصله بين محل برداشت آب (چشمه – چاه – رودخانه و غيره) تامخزن تغذيه زياد نباشد ، يك حوضچه جنبي در محل برداشت آب درنظر گرفته و دارای ارتباط آب داخل چشمه و حوضچه فوق ميتوان دبي گزینه نظر را از حوضچه ، برداشت نموده و از ورود ذرات ريز و گرد و غبار به داخل تأسيسات جلوگيري نموده كه بعداً آب اهمیت فعالیت پمپاژ به منشا توزيع ، انتقال دیتا خواهد شد .3- در صورتيكه فاصله بين محل برداشت آب تا مخزن ذخيره زياد باشد، براي جلوگيري از طولاني شدن بيمورد شبكه لوله كشي ، سعي مي شود بهترين شرايط را براي حمل استقرار پمپاژ تعيين نمود. محل استقرار پمپاژ: محل استقرار پمپاژ آب برحسب شرائط محل متغير بوده و اغلب در محل برداشت آب (چاه ، چشمه ، رودخانه) مي باشد . براي انتقال مايعات و مواد سيال از عمق هاي زياد معمولا شير يك طرفه اي در مدخل مجراي ورودي پمپ قرار مي دهند كه اين شير مايع را در مجراي ورودي محبوس نموده، و کلیدی ريختن میزان كمي آب در محیط پمپ، در آغاز کار پمپ سهولت دیتا مي شود. به عبارتی طور كه در شكل نشان دیتا شده است، مايع به وسيلهء دنده هايي كه آزاد میباشند از ورودي به طرف خروجي برده مي شود.

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.