به هر یك از داوطلبان، یك دفترچه سوال عمومی و یك دفترچه سوال اختصاصی داده خواهد شد . نمره مكتسبه این داوطلبان، براساس مجموع تراز شده سایر سؤالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد شد . کلیه دروس عمومی و تخصصی باضریب یك محاسبه و اعمال خواهندشد. را که یك عدد ده رقمی می باشد در محل مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری نماید. مواد آزمون تخصصی برای هر یك از خوشههای شغلی در جدول شماره 1 مشخص شده است. حیطه از آزمون و مصاحبه استخدامی و صرفاً در صورت کسب حد نصاب آزمون در مرحله معرفی برای مصاحبه محاسبه میگردد . ملاک محاسبه تاریخ فارغ التحصیلی زمان برگزاری آزمون 19 / 6 / 1395 میباشد(. 19 – در ردیف 21 : داوطلب می بایست تاریخ فارغ التحصیلی آخرین مقطع تحصیلی خود را به سال و ماه و روز در این قسمت درج نماید. تاریخ برگزاری آزمون متعاقبا از طریق سایت کاراسا و پیامک اعلام خواهد شد.

سوالات استخدامی گزینش آموزش و پرورش بدیهی است انتخاب افراد برتر جهت استفاده از سهمیه یاد شده از طریق رقابت بین جامعه معلولین صورت خواهد پذیرفت. لذا به اطلاع داوطلبان محترم می رساند از آنجایی که در این مرحله داوطلبان صــرفا براســاس نمره آزمون کتبی (با در نظر گرفتن سهمیه های اعلام شــده) به میزان ســه برابر ظرفیت جذب انتخاب خواهند شــد، بنابراین مراحل بعدی گزینش و استخدام داوطلبان منتخب، بلافاصله و در اولین فرصت پس از اعلام نتایج، شروع خواهدشد. کارکنان وظیفه قبول نهایی با دریافت و چاپ این فرم ، پس از تکمیل توسط دفاتر استخدام به یگان مراجعه و ازخدمت وظیفه بطور موقت ترخیص و جهت پذیرش نهایی مراجعه نمایند. دلیلش هم اینه که اولا نرسیدم تمام مباحث رو بخونم؛ دوما تست کم زدم و بعد اینکه باید مطالبی که مطالعه یا مرور میشه به صورت عمقی درک بشه و این نیاز به مطالعه چندین باره و در عین حال مختصر و مفید داره.

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه بسته ای جدید برای درس مهندسی نرم افزار نموده است، که این مجموعه شامل بیش چند صد نمونه سوال استخدامی تستی به همراه جواب سوالات برای دروس تخصصی و عمومی میباشد. سوالات عمومی و تخصصی هنر آموز ماشین های کشاورزی آموزش و پرورش به همراه پاسخنامه سوالات استخدامی هنر آموز ماشین های کشاورزی آموزش و پرورش عنوان این مجموعه می باشد … بهورزی نموده است، که این مجموعه شامل بیش سه هزار نمونه سوال استخدامی تستی ویژه آزمون بهورزی همراه با پاسخ میباشد. هوش هم تو همون کتاب های تست استخدامی هست.فقط تست بزنید.البته ما تو این آزمون سوال هوش نداشتیم.

27 -در ردیف های 30 و 31 : داوطلب باید آدرس کامل محل سكونت و کد پستی ده رقمی خود را درج نماید. عنوان محل خدمت کد شغل محل های (۱۱۴۴۸ تا ۱۱۴۵۴) به اصفهان ـ خمینی شهر اصلاح می گردد. 28 – در ردیف های 32 و 33 : داوطلب شماره تلفن ثابت با کد شهر و شماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نماید. از اجرای آزمون توسط دستگاه اجرایی مربوط بررسی خواهد شد . تا سه شغل محل دیگر را انتخاب و در محل مربوط درج نماید. می توانید قبل از ورود به اتاق مصاحبه یک لیوان آب بنوشید تا از شدت استرس شما کاسته شود. اساس جدول شماره 2 مندرج در صفحات 25 تا 47 میباشد. 17 -در ردیف 19 : داوطلب می بایست گرایش رشته تحصیلی خود را براساس ضوابط مندرج در دفترچه انتخاب و در این قسمت درج نماید. اساس مواد آزمون مندرج در جدول شماره 1 تهیه خواهد شد .

سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی
در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت سوالات آزمون استخدامی چگونه است.

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *