به دلیل این که ویروس می تواند به مدت ۱۶ ساعت بر روی سطح های پلاستیکی باقی آب اکسیژنه تمادکالا بماند. جدول 5 داده ها مربوط به میزان رنگ در نصفه تنه ای سطح ها دندان ها را نشان می دهد. در منزل می قدرت از همین طرز به جهت از در بین بردن لکه های کپک و کپک از خودرو های ظرفشویی، ضدعفونی نمودن پیشخوان ها و تخته های برش و شستن سبزیجات با از در بین بردن باکتری ها به کارگیری کرد. آب پاشی متاع حساس پراکسید هیدروژن %3 رقیق شده در آب به نسبت 1: 1 سبب از در میان بردن پوسیدگی ریشه سبب قارچ و باکتری است. این متاع را قورت ندهید. از پاراگراف می توان نقش گندزدایی و ضدعفونی کردن مواد غذایی مهیا همچون ترکیبات لبنی، نوشیدنیها، سسها و آبمیوهها را اشاره کرد تا فرآیند بستهبندی آنها فارغ از خطر و حیاتی بالاترین کیفیت ساخت شود که به هر دو نحوه اسپری کردن و قوطهور کردن این نتیجه ها را میتوان تماشا کرد. همین ماده شیمیائی در باطن کشور اهمیت گریدهای صنعتی و غذایی مختلف اساسی بکار برده میشود. بطوری که در اکسیدانها مواد دیگری همچون چربی و اسید هم بکار میرود. معمولا در همین شیوه هیدروژن پراکسید را به مواد شوینده بیش تر می‌کنند تا علاوهبر ظرفها، خویش خودرو ظرفشویی هم تمیز شود. چنانچه در دهان خود درد دارید، دهان خویش را اساسی آب اکسیژنه محلول در آب حدود نیم دقیقه بشویید.سپس دهان خویش را اهمیت آب ساده آبکشی کنید. وقتی نیم % از آب اکسیژنه را به آب حمام خود اضافه می کنید، اکسیژن اضافی به برنا سازی بدن امداد می نماید پوست را هیدراته می کند. این مخلوط کار کشته میتواند در مصارف خانگی هم نتایج مشابهی را فراهم کند همینطور طولانی تر نمودن آن می تواند به آزاد سازی میزان متعددی اکسیژن بیانجامد و میکروبزدایی را شکل دهد. آب اکسیژنه ادغام شیمیایی شگفتانگیز میباشد که علاوهبر صنایع غذایی و کاربرد در درمانهای خانگی توانسته در حوزه کشاورزی نیز نقش منحصربفردی ایفا کند. این مخلوط اکسنده در صنعت بویژه صنعت های غذایی کلیدی تاثیرات منحصربفردی که دارد توانسته این راستا را بخوبی پشتیبانی کند. یکی از سوالات مرسوم درباره آشنایی آب اکسیژنه همین است که چه تفاوتهایی اهمیت اکسیدان دارد. در اکنون حاضر نیز کسانی که درگیر رشد مرغ تخمگذار و پرندگان هستند حساس آشنایی خاصیت بینظیر آب اکسیژنه همت می‌کنند اهمیت پیشگیری از بیماریهای شایع بازده تخمگذاری را ارتقاء دهند.

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *