شکل- آناتومی ژنیکوماستی در تصویر سمت راست و آناتومی سینه طبیعی مردان در سمت چپ دیده میشود. این عمل اکثر زمان ها در کلینیک جراحی و در یک تا دو ساعت انجام می شود و آنگاه از هوشیاری و تحمل خوراک بیمار مرخص دکتر غدد ژنیکوماستی می گردد. هزینه آخری جراحی ژنیکوماستی اساسی دکتر کاویانی فر در جلسه مشاوره و بعد از آن از معاینه به فرد اعلام میگردد. اساسی این حال، در شرایط آندروژن پایین در سندروم کلاین فلتر که در آن ژنیکوماستی به طور معمول مشهود است، اهمیت ارتقا خطر ابتلا به سرطان پستان همراه است. دارای دقت به هدف ها فرد و حالت سینه ها ممکن میباشد طریق های جایگزین و همراه هم برای رسیدن به سرانجام ایده آل، در نظر گرفته شود. در موردها شدید ژنیکوماستی، وزن بیش از حد بافت سینه ممکن می باشد باعث افتادگی سینهها و راحت شدن آرئولا (پوست تیره اطراف نوک پستان) شود. در میانسالی. معمولا اوج تبارک شدن سینه ها در سنین پنجاه تا هشتاد چربی تن درصد سال می باشد. ممکن میباشد واجب باشد از مواد طبیعی نظیر سیر و جینسینگ استفاده نکنید زیرا ممکن می باشد بر لخته شدن و بیهوشی اثر بگذارد. در مواقعی که ژنیکوماستی عمدتاً نتیجهٔ بافت چربی بیش از حد باشد، ممکن می باشد از تکنیکهای لیپوساکشن به تنهایی به کارگیری شود. در عرض یک تا دو سال بیش از 90 % آن ها به رخ خود به خویش بهبود میابند و نیاز به نگرانی نمی باشد مگر در موارد خاص. حساس این حال، در این مطالعه که به شکل کوهورت بود، دریافتند که: “از ۷۴ مریض آیتم مطالعه فقط ۶۲.۵ درصد آنان از کار جراحی راضی یا فراوان راضی بودند.” به این ترتیب جراحی مدام اصلی رضایت تام مریض صورت نمیگیرد. ورم آن‌گاه از عمل ژنیکوماستی آنگاه از گذشت 3 هفته به طور تمام برطرف کردن میشود. توصیه مطالعه : ما در مقالهای جداگانه حساس عنوانمعالجه ژنیکوماستی کلیدی دارو ” درباره روش معالجه حیاتی دارو و همگی داروهای آیتم تایید، به طور تام کلام کردهایم که ممکن است مطالعه آن برای شما، خالی از مهربانی نباشد.

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.