[ad_1]

چگونه آن شده اند اگر ما می تواند به توسعه embryoid bodies (EBs) از فرد سلول های بنیادی جنینی (ESCs) با استفاده از تکنولوژی ؟ این می تواند به هنگام تولد به توسعه احیا کننده دارو و درمان های دیگر که نیازی نیست که یک خارجی حمایت از ماتریس به عنوان مورد نیاز توسط سنتی احیا کننده فن آوری برای ایجاد یک هماهنگ مجمع.

این همه ممکن است با یک تلفن همراه مغناطیسی Legos. یک تکنولوژی توسعه یافته توسط محققان در آزمایشگاه Matiere et Systemes مجتمع (CNRS/دانشگاه پاریس دیدرو) است که قادر به ترکیب سلول با کمک نانوذرات مغناطیسی و مغناطیسی کوچک آهن ربا. به منظور افتراق آن نمی کند نیاز به هر گونه حمایت از ماتریس. بهترین بخشی از این فن آوری است که می تواند توسعه هر بافت ها و تغییر شکل آنها را در خواهد شد.

استادانه درست شده بینش مطالعه شده و دقیق در طبیعت ارتباطات. این ابزار حاوی کوچک آهن ربا می تواند مورد استفاده قرار گیرد به عنوان یک تکنولوژی در زمینه داروهای احیا کننده و همچنین در مطالعات بيو.

از آنجا که تقاضا از فناوری نانو است که همیشه در حال رشد برای ارائه یک راه حل بی سابقه ای برای تشخیص و درمان احیا کننده ما می تواند احساس ضرورت آن در هر حوزه دارو و biosciences. از این رو این پیدا کردن یکی دیگر از نقطه عطف برای توسعه احیا کننده بافت و یا درمان sans خارجی و حمایت از ماتریس.

اما برای دانشمندان این است که نه قابل دوام برای استفاده از ماتریس برای توسعه منسجم و سازمان یافته سلولی مجمع برای بافت نسل. این چیزی است که آنها پیدا کردن آن را یک چالش بزرگ به ویژه هنگامی که آنها را به کار بر روی سنتز ضخیم یا بزرگ به اندازه اندام یا بافت. و یا گاهی اوقات تحریک این بافت ها بسیار دشوار است که آنها حاضر به درستی به عنوان مخالف به همتای خود غضروف.

مغناطیسی تلفن همراه لگو در دانشمندان کمک

یک ابزار جدید توسعه یافته توسط دانشمندان در فرانسه مغناطیسی با استفاده از سلول های بنیادی برای تغییر و تحریک سلول های بنیادی به اشکال 3D. با استفاده از آهن ربا خارجی سلول را می توان مغناطیسی برای تمایز مجمع تکثير و تحریک از طریق فرو کردن نانوذرات. به این ترتیب این سلول ها تبدیل به تلفن همراه مغناطیسی Legos. مغناطیسی Legos انجام می دهد به عنوان یک مغناطیسی بافت برانکارد که در آن تلفن همراه آهن ربا اسیر مجموع توسعه یافته از سلول های قبل از دوم micromagnet می تواند جذب مغناطیسی سلول های. این آزمایش بافت در سینی مغناطیسی رفتار می کنند به طور مستقل (مثلا فشرده سازی و کشش) تحت تاثیر این دو فعال آهن ربا.

روش آزمایش

اولین رویکرد این مطالعه برای ارزیابی ظرفیت مغناطیسی سلول های تمایز و تکثیر به عنوان شبیه به سلول های بنیادی و همچنین zap پرتوانی مشخصه در سلول های بنیادی جنینی که معرفی شده به نانوذرات. آن را با هدف توسعه embryoid بدن با استفاده از روند تمايز سلولهای بنیادی جنینی. ما می توانید تماس بگیرید embryoid bodies به عنوان گروه های 3D از سلول های بنیادی پرتوان که شامل سه نوع از سلول های پوست ، این تیم بیشتر دریافتند که نانوذرات تاثیر شکل گیری embryoid bodies مغناطیسی برانکارد.

به منظور تشکیل embryoid bodies مغناطیسی با استفاده از سلول های آن بیشتر نتایج موثر به عنوان مخالف به روش قطره معلق, که در آن embryoid bodies نمی تواند تکثیر مناسب است.

مطالعه بیشتر نشان داد که افزودن نانوذرات به سلول های بنیادی جنینی قرار نیست هیچ گونه تاثیری در آن تمايز روند. به طور همزمان embryoid bodies می تواند حرکت به سمت عضله قلب مغناطیسی برانکارد زمانی که تحریک مغناطیسی سلول های. بنابراین, آن را ثابت کرد که دیگر از زندگی لذت آب و هوایی سلول های مکانیکی عوامل مانند مغناطیسی سلول ها می تواند در روند تمايز سلول بیش از حد.

ما می تواند امید است که با استفاده از این all-in-فناوری ما می تواند تولید بافت با دستکاری سلول های بنیادی و یا استفاده از آن به عنوان یک روش قدرتمند برای افزایش بيو امکانات آموزشی.

[ad_2]

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.