عموماً یک ضد کف در گوشه و کنار کف نامحلول است و خاصیت چراغ ضد اب کف فعال سطحی دارد. اساسی فرمولاسیون نامحلول است. در واقعمواد کمتر دهنده گیرایی سطحی که در فرمولاسیون رنگ بیشتر می شوند حساس داشتن گروه های آبدوست و آبگریز در دو سر خویش اثر تثبیت کنندگی داشته و سبب ساز تجمع گازها، تشکیل حباب و حرکت حباب به سمت سطح رنگ می شوند. اگر‌چه ویژگی های کالا نظیر فرمولاسیون مناسب حیاتی میباشد ، البته نقاط تغذیه ای روند هم برای کاربرد موفقیت آمیز مهم است. روغن های سیلیکون به لطف کار می کنند، ولی سبب ساز ساخت نقص‌ در سطوح متفاوت در اکثری از کاربردها مانند رنگ و کاغذ سازی می شوند. در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، از ضد کف سیلیکونی امولسیون که باعث تولید مشکل در تراز می شد، در صنعت خمیر چوب اصلی برد مهربانی استفاده شد. ضد کف الکلی: مبنا آبی همین جور از ضد کفها از اشکال متمایز از روغنها یا این که واکسها تشکیل شدهاند که در یک مبنا آبی پخش شدهاند. انواع فرمول شیمیایی ضد کف به جهت دوری از تشکیل کف وجود دارد. ضد کف در انواع خاصی از مواد شوینده بیشتر می شود تا کف را کاهش دهد که ممکن هست عملکرد مواد شوینده را کاهش دهد. اینها به محصولات پودری نظیر سیمان، گچ و مواد شوینده طولانی تر می شوند. در اوایل دهه ۱۹۷۰ ، موم های آبگریز مثل اتیلن بی استارامید در روغن های تولید شده، پراکنده شدند. به این دلیل، به جهت پرهیز از بروز این مشکلات، مواد ضد عفونی کننده نظیر روغن های سیلیکون بیش تر می شوند. گسترش ضد کف های مبتنی بر سیلیکون اهمیت به کارگیری از امولسیفایرهای گوناگون و روغن های اصلاح شده سیلیکون ادامه دارد. همین ضد کف ها بر پایه پلی دی متیل سیلوکسان (روغن سیلیکون) پراکنده در آب یا روغن سبک بودند. در سال ۱۹۶۳ او‌لین آنتی فوم ها کلیدی ذرات آبگریز (سیلیسای آبگریز) در روغن سبک ثبت اختراع شدند. در پیشین مردم به جهت از در بین نمودن کف از روغن سوخت ، نفت سپید و روغن های سبک به کارگیری می کردند .

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.