لیفت ایتالیایی لب یک دسته اصلاحشده از لیفت بولهورن بوده که اثرات یکسانی را بهوسیلهی تولید یک برش کوچکتر ایجاد میکند. همین نوع از لیفت لب، نتایج دقیق و نامحسوسی را تولید مینماید و همچنین زخمهای بهجای مانده از آن، کوتاهتر و کوچکتر میباشند. بوتاکس به جهت شل نمودن ماهیچه‌ها به دور دهان و از میان بردن خطوط عمودی روی شکل مثل خطوط بالای لب، مؤثر میباشد. عضلات پس از گذشت حدود سه تا شش ماه، حرکات عادی خود را از سر میگیرند، بدین ترتیب بهمنظور حفظ نتیجه های همین عمل، تزریقات بایستی بهصورت منظم و هر یکسری ماه یکبار، تکرار شوند. هنگامیکه همین سم به عضله‌ها به دور لبها تزریق میشود، آنان را ریلکس لیفت سانترال لب حیاتی نخ میکند. در طول انجام عمل بوتاکس، نوعی از سم بوتولینم به یک عضلهی عمل بینی و سانترال لب همزمان خاص، تزریق میشود. این سموم بر روی چینوچروکهای لب بالایی اثر فراوان لطف دارا هستند چراکه سوزنهای کوچکی که برای تزریق همین باکتری استعمال میشوند، میتوانند نواحی زیاد کوچکی از چین و چروک به دور لب را فارغ از اثر گذاشتن بر بر روی پوست نواحی مجاور، هدف قرار دهند. اشکال تکنیک های مدرن سانترال لب ، برخلاف شیوه های قبلی ، که تمرکز خویش را بر بر روی برش هایی که به طور ظریف در مرز لب vermillion انجام شده بود ، بگذارند ،و کشیدگی لب نتایج فوق العاده ای برای سانترال لب میباشد که بالاترین صورت لب در آن است. آیا اصلی انجام لیفت سانترال لب ، افتادگی گوشه های دهن قابل اصلاح میباشد ؟ طریق سانترال لب حساس پلکسر پشت لب بدین صورت هست که به وسیله ی قلمی منحصر به نام پلاسما جت ، نقاط کوچک کنار هم در پوست ناحیه پشت لب سوزانده می شود. مراقبتهای سپس از این عمل جراحی خیلی آسانتر از دیگر عملهای زیبایی است و درصورتیکه مطابق گفتههای ذیل فعالیت نمایید زمان ریکاوری شما زودتر کل می شود اما در هر رخ به مدت یک هفته بخیههای آنگاه از عمل مهمان زخمهای شما خواهد بود. در سالهای رزیدنتی همواره کوشش و عملکرد وافر در جهت تحقیق و علم اندوزی و کسب مهارتهای لازم داشته بود. از این جهت همین شیوه از جراحی برای کسانی مطلوب خواهد بود که به دنبال تغییر مقداری هستند و نمیخواهند فرم لب آن ها تغییر اکثری داشته باشد. پلاسماجت یک شیوه غیرجراحی به شمار می رود و به تیتر یک جایگزین مناسب برای لیفت لب کلیدی جراحی شناخته می شود. فعالیت لیفت ایتالیایی لب، بهجای تولید یک برش تمام در ذیل بینی، صرفا دو برش کوتاه در تحت سوراخهای بینی تولید میکند. یک خط مش متفاوت به جهت بهبود لبهای باریک، تولید برش بر بر روی مرز قرمز‌رنگ لب درست بر بر روی پوست بالای آن میباشد. در این شیوه از داخل، برش جراحی در داخل دهن (پشت لب) قرار میگیرد.

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.