[ad_1]

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز یکشنبه هفدهم فروردین ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز یکشنبه هفدهم فروردین ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت٨  تا ٨:٣٠ درس علوم تجربی پایه ٩

ساعت٨:٣٠  تا ٩ درس زبان انگلیسی پایه ٨

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس ریاضی  پایه ٧

دوره ابتدایی:

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ فارسی ونگارش پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ فارسی ونگارش پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠  علوم تجربی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی  پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵تا ۱۳:۴۵  فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس فیزیک پایه١٠

ساعت١۵درس فیزیک پایه۱١

ساعت۱۵:٣٠ درس عربی زبان قرآن ١ پایه١٠

ساعت۱۶فیزیک پایه١٢

ساعت۱۶:٣٠ درس زیست شناسی  پایه ١٢

ساعت ١٧ درس شیمی پایه۱۲

ساعت ٢٢ درس هندسه۳ پایه١٢  

ساعت ٢٢:٣٠ درس فارسی۳  پایه١٢

شبکه ۴ :

ساعت ۸ تا۸:۳۰ درس تاریخ اسلام ۲ پایه۱۱ علوم ومعارف

ساعت ۸:۳۰ تا۹ درس عربی زبان قرآن۱ پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی

ساعت  ۹ تا ٩:٣٠ درس ریاضی وآمار ۲ پایه ۱۱رشته ادبیات علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۹:۳۰ تا ١٠ درس احکام ۲ پایه۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ درس اصول عقاید۳ پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۱۰:۳۰تا ۱۱ درس ریاضی و آمار۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱تا ١١:٣٠ درس آشنایی با بناهای تاریخی پایه ۱۰ رشته نقشه کشی معماری شاخه فنی حرفه‌ای

ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس شبکه  بندی پرسپکتیویک نقطه‌ای پایه۱۰رشته گرافیک شاخه فنی حرفه‌ای آموزش داده خواهد شد.

 انتهای پیام

[ad_2]

Source link

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.