در آغاز کف استخر را سیمان کاری کرده و یک بستر صاف برای اجرای آرماتور تولید می کنیم. در طراحی و ایجاد استخر برای این که آرماتور های استخر با خاک تماس مستقیم نداشته باشد و سطح صافی داشته باشیم که بتوانیم مسافت دربین آرماتور ها را دقیق اجرا نماییم و استدلال اهمیت دیگر در استعمال از بتن مگر در ایجاد استخر همین هست که خاک آب بتن را جذب می نماید و بتن آب را برای انجام واکنش درون خویش احتیاج دارد، بتن درصدی از سیمان و آب خویش بر روی خاک از دست می دهد و عیارش پایین می آید حساس از دست دادن آب و سیمان بستر ذیل بتن تبدیل به تفاله می گردد و همین سبب ضعیف شدن بتن می شود به همین دلیل بر روی خاک یک لایه بتن مگر ریخته ماله کشی شده و پس از گذشت ۳ الی ۴ ساعت حساس توجه به دمای گوشه و کنار حساس پاشیدن آب سطح بتن را به مدت قریه ساعت مرطوب نگه می داریم و پس از گذشت یک روز می توانید بر روی بتن مگر رویکرد رفته و عملیات بعدی را آغاز متراژ استخر خانگی کنید. در هنگام گودبرداری در صورتی که رنگ خاک گزیده از دیواره گودبرداری تیره تر از رنگ سایر خاک آن باشد، احتمال وجود حفره و یا چاه های فاضلاب درحوالی مرز گودبرداری باشد و سبب عدم پایداری درآن نصیب گردد. فرضیۀ اول: دربین میزان دینداری و میزان خوی مصرف آب زنان متأهل در شهر اصفهان، رابطه وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی، که 27/0- است، نشاندهندۀ جهت معکوس رابطۀ کردار مصرف آب کلیدی سن است؛ به این شکل که حیاتی ارتقا سن، زنان متأهل در مصرف آب، صرفهجویی کمتری دارند. سیستم سیرکولاسیون استخر بایدبه گونه ای طراحی شود که سرعت حرکت آب در جهت خروجی پمپ سیرکولاسیون نباید از ۳ متر بر ثانیه اکثر شود و همینطور از ۱٫۶ متر بر ثانیه در جهت مکش. در طراحی و ساخت استخر تمام لوله کشی های استخر به جهت دوری از تضعیف در فشار آب می بایست به ترازو به اندازه نزدیک نیز باشند و همینطور تمام لوله کش های مکش استخر می بایست ترجیحاً در جهت یک شیب مناسب به سمت پمپ استخر هدایت شود. در همین وضعیت بایستی آب کشی صورت گیرد که کلیدی به کار گیری از پمپ های مکش آب (کف کش) آب های سطحی را از محل بیرون کرده و یا کلیدی استفاده از ایجاد یک‌سری جاه جذبی در اطراف استخر آیتم نظر. به این ترتیب بسته به گونه پدیده باید رویه حل های پایدارسازی جانبی برای آن محدوده درنظر گرفت شود. بتن مگر یا این که به عبارتی بتن رگلاژ کف قالب بندی فونداسیون می باشد دارای سیمان بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم در هر مترمکعب و ضخامت آن دربین ده تا پانزده سانتی متر می باشد و از هر طرف فونداسیون به همین مقدار اکثر ریخته می شود به ادله سهولت در اجرای قالب بندی، به این گونه بتن، تمیزکاری هم گفته می شود. به عنوان نمونه چنانچه از کاشی کاری بخصوص کاشی اهمیت ابعاد ریز استفاده شود، بی تردید ارزش آخری تا حد زیادی بالا می رود. کاشی را قبل از نصب نباید مدت زیادی در آب قرار داد که زنجاب شود، به اندازه است کاشی را در آب فرو برده و به عمل برد. استخر سرپوشیده و استخر روباز بوسیله متریال و بنا های متفاوتی ساخته می شود، اما طریق استاندارد تولید استخر، ایجاد استخر به وسیله سازه ی بتنی می باشد و همین … دوغاب مصرف شده به جهت بندکشی همیشه بیش از حجم فضای خالی است، چون یه خرده از دوغاب مصرفی به جهت سرامیک کاری باقی می ماند که پاک می گردد و دوباره از آن استعمال نمی شود به این ترتیب حجم دوغاب مصرفی به جهت سرامیک کاری استخر حیاتی حساب نمودن مقدار دورریز به مقدار یک لیتر در هر مترمربع سفارش میشود. در طراحی تصفیه خانه استخر برای استخر های اساسی حجم بیتر از ۳۵ مترمکعب باید اعتنا داشت که پمپ و فیلتر به تنهایی کار کشته به تصفیه کامل استخر نمی باشند و مسلماً تجهیزات ضدعفونی دیگری مثل : ازن ، کلر زن، دوزینگ پمپ و … در خاکبرداری استخر باید دقت داشت که عمق و دیواره استخر دست‌کم ۳۰ سانتیمتر عمده از ابعاد تمام شده استخر در حیث گرفته شود . در طراحی و ایجاد استخر خاکبرداری و گودبرداری جزء عملیات عمرانی فراوان لبریز خطر می باشد که عدم رعایت اصول ایمنی صدمات غیرقابل جبران جانی و مالی را بدنبال خواهد داشت.

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *