یک عدد از موارد به کار گیری کربنات پتاسیم به عنوان ماده ای تولید کننده در تنظیم انواع مواد غذایی است. همانطور که در بالا ذکر شد، کربنات پتاسیم یکی از از مواد شیمیایی موجود در محصولات مورد به کار گیری بسیاری از افراد است، به این معنی که می بایست بوسیله ساخت کنندگان به شکل تجاری ایجاد شود. تبدیل کلرید پتاسیم (ترکیبی که بیشترین شباهت را با نمک ساده دارد) به هیدروکسید پتاسیم اصلی الکترولیز، پروسه مجزاسازی عناصر، تبدیل کنید. به عنوان یک دلیل خشک کننده خفیف که ممکن می باشد حساس بقیه کارداران خشک کننده نظیر کلرید کلسیم و سولفات منیزیم ناسازگار باشند. دست اندرکاران دیگری مانند کلرید کلسیم و سولفات منیزیم هم وجود دارند؛ اما مهم مورد ها ریز آلاینده اسیدی سازگار نیستند. آن گاه همین مخلوط هم اهمیت فشار تحت 30 اتمسفر و هم اساسی تشکیل نمک تحت نگهداری قرار گرفت که بعداً حیاتی ساخت حرارت تولید کربنات پتاسیم انجام شد. البته در صورتی که ترکیباتی نظیر کلرید کلسیم و سولفات منیزیم موجود نباشد. این فرآیند مهم ادغام کردن کلرید پتاسیم، کربنات منیزیم یا این که اکسید منیزیم و دی اکسید کربن شروع می شود. در مرحله نهایی، بی کربنات پتاسیم از طرز جزء‌جزء‌کردن حساس گرم شدن و ایجاد آب پردازش می شود تا کربنات پتاسیم ساخت شود. در ورقه ها عتیقه گزارش شده است که از آن به جهت نرم کردن آب طاقت فرسا استفاده بی کربنات پتاسیم قیمت شده است. این ترکیب در متانول نیز قابل انحلال است؛ بهگونهای که در دمای 25 مرتبه ی سانتیگراد انحلالپذیری آن برابر 3.11 gr/100ml است. اگر چه فرآوری کاکائو دارای همین ترکیب منجر از در بین رفتن اکثری از فلاونوئیدهای آن می شود ولی این کار باعث بهبود طعم و انحلال پذیری کاکائو می شود. در مراحل پخت، کربنات پتاسیم کلیدی هارتشورن (یک نمک) مخلوط می شود. تنها مطمئن گردید که میزان هر دو عنصر مخلوط شده در خمیر نمک کربنات پتاسیم صحیح باشد. کربنات پتاس پرک خوراکی و غذایی در ایجاد کشمش مصرف دارااست که بصورت کیسه های ۲۵ کیلویی هست برای تولید کشمش سبز از امولسیون سرد که مخلوطی از ۲.۵ کیلوگرم کربنات پتاسیم و ۱ لیتر روغن کشمش یا روغن استرالیایی هست استفاده میشود . همچنین اگر تصمیم به خرید کردن کربنات پتاسیم دارید، به جهت آگاهی یافتن از قیمت خرید و فروش کربنات پتاسیم در بازار مواد شیمیایی میتوانید از لیست پیشنهادی فروشندگان شیرین کننده مصنوعی کربنات پتاس در انتهای نوشته استعمال نمایید.

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.