او همچنین ممکن است در آیتم عامل ها خطر شما ، مثل قرار گرفتن در معرض اشعه در گذشته و سابقه خانوادگی تومورهای تیروئید ، سؤال کند. قرار گرفتن در معرض پرتونگاری زیاد: معالجه های پرتودرمانی سر و گردن خطر ابتلا به سرطان تیروئید را ارتقاء می دهد. تومورها وسرطان های تمایز یافته ای نظیر کانسر پاپیلاری ( پاپیلری ) تیروئید ( PTC ) یا این که کانسر فولیکولی تیروئید ( FTC ) اغلب قابل معالجه و علاج پذیر ( Curable ) میباشند و پروگنوز و پیش آگهی آنها درصورتی که بیماری در پروسه اول تشخیص داده شود عالی است. شیوع کانسر تیروئید در خانم های بخش اعظم هست ولی در مردان شدیدتر بوده و پیش آگهی بدتری دارد. ریسک ابتلای زنان به سرطان تیروئید، سه برابر مردان است.سرطان تیروئید در هر مجموعه سنی صورت می دهد، اما بیشترین شیوع بعد از 30 سالگی و تهاجم آن در بیماران مسن تر به طور قابل توجهی بخش اعظم است. بزرگسالان و کودکانی که اهمیت جهش ژنی موروثی هستند و خطر ابتلا به سرطان مدولاری تیروئید را افزایش می دهد ، ممکن میباشد فعالیت جراحی تیروئید را برای دوری از سرطان (تیروئیدکتومی پیشگیرانه) در لحاظ بگیرند. ید درمانی اکثر اوقات پس از تیروئیدکتومی برای از در میان بردن بافت سلامت تیروئید و همینطور نواحی میکروسکوپی سرطان تیروئید که در حین عمل جراحی از دربین نرفت ، استفاده می شود. پس از تیروئیدکتومی ، شما ممکن هست هورمون تیروئید داروی لووتیروکسین (لوووسیل ، سینتیروئید و دیگران) را به جهت زندگی مصرف کنید. بعضی از سندرمهای ژنتیکی خطر ابتلا به سرطان تیروئید مدولاری را افزایش می دهد ، اگر چه این پیوند ژنتیکی غیر سرطان تیروئید گردن معمول است. آزمایش ژنتیک: برخی از افراد مبتلا به سرطان مدولاری تیروئید ممکن میباشد در گیر تغییرات ژنتیکی شوند که اصلی سایر سرطانهای غدد درون کوچک همراه باشد. برخی از سندرمهای ژنتیکی ارثی: سندرم های ژنتیکی که خطر ابتلا به سرطان تیروئید را ارتقا می دهد شامل سرطان مدولاری تیروئید خانوادگی ، نئوپلازی متعدد غدد داخل ریز ، سندرم کوودن و پولیپوزوم آدنوماتوز خانوادگی است. تومورهای بدخیمی که از اپی تلیوم فولیکولی مشتق شده اند برحسب خصوصیت های بافت شناسی و پاتولوژی خود طبقه بندی می شوند. تومورهای بدخیمی که از اپی تلیوم… کدام کار ممکن می باشد دکتر توصیه کند به نوع سرطان تیروئید ، میزان سرطان بستگی داراست ، آیا همین سرطان در ورید تیروئید گسترش یافته است و نتیجه ها حاصل از معاینه سونوگرافی تمام غده تیروئید. بقیه آزمون های تصویربرداری: ممکن میباشد یک یا این که چندین آزمایش تصویربرداری انجام بدهید تا به پزشکتان کمک کنید تا تشخیص دهد سرطان شما در تیروئید توسعه و گسترش یافته هست یا این که درمان سرطان تیروئید اهمیت شیمی درمانی خیر. Stage II: تومور بزرگتر از 2 سانتی متر و محدود به تیروئید هست یا تومور در هر ترازو ای، به بافتهای خارج از تیروئید توسعه یافته ولی به غدد لنفاوی نه. همین تومور رغبت به تضارب تعدادی کانونی (Multicentric) داشته و تمایل به تهاجم موضعی در باطن غده تیروئید یا تهاجم از طرز کپسول به باطن ساختمان های مجاور آن در گردن دارد. بهطورکلی، سپس از اتمام فرایند درمان سرطان تیروئید، مقدار همین پروتئین در خون می بایست طی چند هفته به میزان قابلتوجهی کمتر پیدا کند. مطالعات شیمیایی خون: به فرایندی گفته میگردد که طی آن نمونهی گرفتهشدهی خون به جهت اندازهگیری میزان مواد شیمیایی، همچون کلسیم، که بوسیله ارگانها و بافتهای مختلف در بدن آزاد شدهاند باز‌نگری میشود. آزمایش خون دورهای یا این که نسخه برداری برای بررسی علامت ها عود همین سرطان توصیه میشود. همین نمونه در آزمایشگاه گزینه بررسی قرار می گیرد تا سلول های سرطانی را کاوش کند. برداشتن مثال ای از بافت تیروئید: در طی بیوپسی آسپیراسیون سوزن ریز ، دکتر شما یک سوزن بلند و رشته رشته را از طرز پوست و درون گره تیروئید وارد می کند. پزشک معالج شما از سوزن به جهت برداشت نمونه های بافت مشکوک تیروئید استعمال می کند. احتمال اندک کاری تیروئید در زنان شایعتر از مردان است؛ به خصوص چنانچه در خانواده سابقه همین بیماری وجود داشته باشد. در بیماری های بدخیم و بیماری هایی که باعث به بروز سرطان می­شوند قبل از خویش غده تیروئید اجزای همسایه می بایست معالجه شوند زیرا درمان سرطان تیروئید پس از پیشروی به احشای همسایه پاره ای دشوار هست ولی درمان قطعی بیماری های بدخیم غده تیروئید در پروسه نخستین اصلی انجام جراحی تیروئید قابلیت پذیر است. اکثر وقت ها سرطان تیروئید را می قدرت وابسته به مدل سرطان، سن تشخیص و تراز سرطان معالجه کرد. آیتم های درمانی سرطان تیروئید به جور و تراز سرطان تیروئید، تن درستی کلی و ترجیحات شما بستگی دارد. از شما سوالاتی در مورد دست اندرکاران خطر احتمالی، علائم، و دیگر مشکلات سلامتی پرسیده میشود. سونوگرافی یک نحوه دوچندان با است که توانایی نشان دادن گرههای متعددی که قابل لمس و احساس نیستند را دارد.گرهها در سونوگرافی در ۷۰ درصد بزرگسالان چشم می‌گردد و اکثریت قریب بهاتفاق همین گرهها مناطق خوشخیم بافت تیروئید هستند که هیچ خطری به جهت تن درستی ندارند. درمان ید رادیواکتیو همچنین ممکن است به جهت درمان سرطان تیروئید که آنگاه از درمان عود می نماید یا در بخش ها دیگر بدن گسترش می یابد ، مورد استعمال قرار گیرد.

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.