۷ام آبان ۱۳۹۶ طراحی و معماری

  • زمان و مکان برگزاری
  • برگزارکننده

موضوع:
نشست واژگان مرمت شهری
نشست اول

سخنران:
دکتر ناصر بنیادی

زمان: دوشنبه ۸ آبان‌ماه ۱۳۹۶
ساعت‌برگزاری: ۱۰ الی ۱۲
مکان‌برگزاری: خیابان ۱۶ آذر، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، سالن تماشا
انجمن علمی مرمت بافت و بنا دانشگاه تهران

نوشته نشست واژگان مرمت شهری اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.