۸ام آذر ۱۳۹۶ طراحی و معماری

  • موضوع و سخنران
  • زمان و مکان برگزاری
  • برگزارکننده

دویست و شصتمین گفتمان هنر و معماری
نشست «هنر درمانی»

پنل گفتگو:
جواد آقا رضایی
زهرا بیان
نرگس رزاقی
مهدیه شریفی

دبیر پنل:
بیژن علی آبادی

زمان: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
مکان: موزه هنرهای دینی امام علی (ع)، خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، بلوار اسفندیار، پلاک ۳۵

انجمن مفاخر معماری ایران

نوشته نشست «هنر درمانی» اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.