۲۴ام آبان ۱۳۹۶ طراحی و معماری

  • موضوع و سخنران
  • زمان و مکان برگزاری
  • برگزارکننده
به مناسبت هفته‌ی کتاب دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 
جلسه نقد و بررسی کتاب «جستارهای تاریحی و فلسفی در حفاطت از میراث فرهنگی»

ترجمه، تدوین و مقدمه: دکتر عبدالرسول وطن‌دوست‌ حقیقی

زمان: چهارشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۹۶
ساعت‌برگزاری: ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰
مکان‌برگزاری: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بالاتر از میدان پونک، خیابان امام حسن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

نوشته نشست نقد و بررسی «جستارهای تاریخی و فلسفی و حفاظت از میراث فرهنگی» اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.