۲۴ام مهر ۱۳۹۶ طراحی و معماری

  • موضوع و سخنران
  • زمان و مکان برگزاری
  • برگزارکننده
موضوع:
شانزدهمین نشست گفتمان شهر
مبانی مدیریت شهری

سخنران:
دکتر سیدمهدی درهمی
(مدرس و پژوهشگر حوزه برنامه‌ریزی شهری

زمان: چهارشنبه ۲۶ مهرماه۱۳۹۶
ساعت‌برگزاری: ۱۷
مکان: پژوهشکده نوین شهزس معنوی ثامن، سناباد۴۱، تقاطع اول سمت راست، شماره ۳۴

نوشته نشست مبانی مدیریت شهری اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.