۶ام مهر ۱۳۹۶ طراحی و معماری

  • موضوع و سخنران
  • زمان و ماکن برگزاری
  • برگزارکننده

قصه سه پروژه 

سخنران: هومن طالبی

هماهنگ کننده: سعید اعلایی

زمان برگزاری: شنیه ۱۵ مهرماه 
ساعت: ۱۶:۰۰
مکان برگزاری: کرمانشاه ،میدان جلیلی ، نبش خیابان فیض آباد آمفی تئاتر دانشگاه فرهنگ و هنر کرمانشاه 
این نشست برای حضور عموم آزاد است.

کانون معماران معاصر

نوشته نشست قصه سه پروژه اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.