۲۳ام شهریور ۱۳۹۶ طراحی و معماری

  • موضوع و سخنران
  • زمان و مکان برگزاری
  • برگزارکننده

موضوع: طبیعت در هنر و شهر
نگاهی به طبیعت در آثار ادبیات کلاسیک آمریکا و ایران

رونمایی از کتاب «والدن»، شاهکار بزرگ «هنری دیوید تارو»

سخنرانان:
استاد هلی‌رضا طاق‌دره، پژوهشگر ادبی و مترجم کتاب والدن
دکتر مرتضی میرغلامی، استیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

زمان: یکشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۶ 
ساعت برگزاری: ۱۸ الی ۲۰
مکان: تبریز بلوار استاد شهریار سینما ناجی

 کانون معماران و شهرسازان جوان 

نوشته نشست طبیعت در هنر و شهر اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.