۱۸ام آبان ۱۳۹۶ طراحی و معماری

  • موضوع و سخنران
  • زمان و مکان برگزاری
  • برگزارکننده
رونمایی کتاب پروژه بازآفرینی محله‌یاری ایران (مینا)

کتاب اول: مجموعه مفاهیم پیشاهنگ
کتاب دوم: آموزش و فراگیری
کتاب سوم: محله
کتاب چهارم: دخیلان اولین، دومین و …
کتاب پنجم: برنامه‌ریزی مشارکت مبنا و مشارکت محور

نویسنده: پرویز پیران

زمان: سه‌شنبه ۲۳ آبان‌ماه 
ساعت‌برگزاری: ۱۶ الی ۱۹
مکان‌برگزاری: میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک ۵۱۴، خانه گفتمان شهر و معماری

شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی)

کتاب سوم:

نوشته نشست رونمایی کتاب بازآُرینی محله یاری ایران (مینا) اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.