۲۹ام مهر ۱۳۹۶ طراحی و معماری

  • موضوع و سخنرانان
  • زمان و مکان برگزاری
  • برگزارکننده

موضوع:
دستور کاری نوین در توسعه شهرهای جدید ایران

سخنران:
میثم بصیرت
مهرناز بیگدلی

اعضای پنل:
اسفندیار زبردست
حبب الله طاهرخانی
محمد شیخی

دبیر نشست:
کیومرث ایراندوست

زمان: سه شنبه ۲ آبان ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰
مکان: ولنجک، خیابان بیست و ششم، بلوار دانشجو، نبش گلریزان، شماره ۲۵

 جامعه مهندسان مشاور ایران

نوشته نشست دستور کاری نوین در توسعه شهرهای جدید ایران اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.