۲۰ام تیر ۱۳۹۶ طراحی و معماری

  • موضوع و سخنران
  • زمان و مکان برگزاری
  • برگزارکننده
موضوع:
اصلاح‌طلبان تهران را چگونه می‌سازند؟

سخنرانان:
علی اعطا/ منتخب پنجمبن دوره شورای شهر تهران
امیر آریازند/ عضو شورای مرکزی اتحاد ملت

زمان: چهارشنبه ۲۱ تیرماه
ساعت: ۱۸

واحد منطقه ۱۶ حزب اتحاد

نوشته نشست اصلاح‌طلبان تهران را چگونه می‌سازند؟ اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.