۱ام شهریور ۱۳۹۶ طراحی و معماری

با تحولاتی که در جهان امروز به وجود می آید به تدریج شاهد زایش و گسترش شهر های جدیدی هستیم، شهری که بعضی به آن «پساصنعتی»، بعضی دیگر «شهر اطلاعاتی» و بعضی‌‌ شهر «پسامدرن» می‌‌گویند. محققانی چون “اسکات مک کوایر” از ایده «شهر رسانه » سخن به میان می آورند که مدل های برنامه ریزی شهری نیز دستخوش تغییراتی می گردد.
بافت گفتمانی که برندسازی شهری از دل آن به عنوان یک سیاست وارد مدیریت شهری می شود مسئله ای است که در این نشست با تاکید بر تجارب موفق جهانی و بررسی شهر تبریز مورد واکاوی قرار خواهد گرفت و اینکه چگونه می توان با استفاده از این سیاست، شهر ها را از یک موقعیت جغرافیایی به یک مقصد گردشگری مبدل سازیم.

  • موضوع و سخنران
  • زمان و مکان برگزاری
  • برگزارکننده
نشست چهل و چهارم

از موقعیت تا مقصد
برندینگ شهری و تجارب موفق جهانی

سخنران: مهندس علی کرباسی|دانش آموخته برندینگ شهری از دانشگاه لیون فرانسه

زمان: ۵ شهریور ماه ۹۶ | ساعت ۱۶ الی ۱۸
مکان: سالن جلسات حوزه هنری
رزرو و کسب اطلاعات بیشتر: http://eaz-uia.ir/1396/05/28/meeting-44
شماره تماس: ۰۴۱۳۵۵۳۳۴۴۷

کانون معماران و شهرسازان جوان 

نوشته نشست از موقعیت تا مقصد؛ برندینگ شهری و تجارب موفق جهانی اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.