۲۰ام آبان ۱۳۹۶ طراحی و معماری

  • موضوع و سخنران
  • زمان و مان برگزاری
  • برگزارکننده

سومین نشست از سلسله نشست‌های انجمن مرمت دانشگاه تهران
موضوع:
ارزیابی پروژه بزرگراه نواب و پیامدهای آن

سخنرانان:
خانم دکتر گیتی اعتماد

دکتر گیتی اعتماد، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد معماری و دکترای شهرسازی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دارای درجه فوق تخصصی شهرسازی در کشورهای جهان سوم از دانشگاه لندن هستند.
دکتر اعتماد تدریس در دانشگاه‌های شیراز و شهید بهشتی و مدیریت گروه شهرسازی دانشگاه ملی را در فاصله سال‌های۱۳۵۱-۱۳۵۹ در کارنامه فعالیت‌های دانشگاهی خود دارند.
از سوابق مدیریتی ایشان،می‌توان به ریاست هیأت مدیره‌ی مهندسان مشاور طرح و معماری،نیابت ریاست انجمن صنفی مهندسان مشاور معماری و شهرسازی و عضویت در هیأت امنا انجمن مفاخر معماری ایران اشاره داشت.
از آثار و تألیفات ایشان می‌توان به ترجمه کتاب «جغرافیای شهری»و «توسعه و توسعه‌نیافتگی» و تالیف کتب «شهرنشینی در ایران» و ترجمه مقالات متعددی در زمینه معماری و شهرسازی اشاره داشت. کتاب «ارزیابی پروژه نواب و پیامدهای آن» از تالیفات دیگر دکتر است که در ارتباط با عنوان این نشست است.

زمان: یکشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۶
زمان‌برگزاری: ۱۴ الی ۱۶
مکان برگزاری: خیابان ۱۶ آذر، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران سالن تماشاخانه 

دانشگاه تهران، مرمت ابنیه و‌بافت‌های تاریخی

نوشته نشست ارزیابی پروژه بزرگراه نواب اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.