۶ام مهر ۱۳۹۶ طراحی و معماری

  • موضوع
  • زمان و مکان برگزاری رویداد

«تلفن همراه، برنامه ریزی و توسعه زندگی شهری»

این برنامه مبتنی بر تسهیل و رشد اقتصاد
و مدیریت همه‌جانبه زندگی شهری است
و برای اولین بار در مجتــــمع کوروش مال 
برگزار می‌شود.

 

 

زمان ٢۶ الی ٢٩ مهر ماه ١٣٩۶

مکان: تهران، بزرگراه ستاری شمال، خیابان پیامبر، کورش مال

جوایز نقدی برگزیدگان رویداد که از دو بخش
استارتاپ ویکند و نمایشگاه تشکیل می‌شود،
به ‌ترتیب ۱۵، ۱۰ و ۵ میلیون تومان
در نظر گرفته شده است.
زمان ثبت‌نام از طریق شبکه‌های اجتماعی
متعاقبا اعلام خواهدشد

نوشته نخستین رویداد موپک تهران؛ تلفن همراه، برنامه ریزی و توسعه زندگی شهری اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.