۵ام مهر ۱۳۹۶ طراحی و معماری

  • موضوع و سحنران
  • زمان و مکان برگزاری
  • برگزارکننده

مراسم رونمایی از کتاب معماری و بوتوپیا

باحضور:
ناصر فکوهی
آرش بصیرت
سیامک پناهی
علی اکبری

زمان: پنجشنبه ۱۳ مهرماه ساعت ۱۷
مکان: کانون معماران معاصر

کانون معماران معاصر

نوشته مراسم رونمایی از کتاب معماری و یوتوپیا اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.