۲۶ام تیر ۱۳۹۶ طراحی و معماری

  • موضوع
  • زمان و مکان برگزاری
  • برگزارکننده
مدرسه تابستانی بین‌المللی اصفهان
شهری که رودخانه‌اش در حال از دست رفتن است.

زمان: ۳۱ مردادماه تا ۸ شهریور
مکان: دانشگاه هنر اصفهان توحید خانه

دانشگاه هنر اصفهان با همکاری مدرسه ملی عالی معماری ورسای فرانسه برگزار می‌کند

نوشته مدرسه تابستانی بین‌المللی اصفهان اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.