۳۱ام مرداد ۱۳۹۶ طراحی و معماری

  • پیشگفتار
  • مشخصات کتاب
  • فهرست

امروزه مهندسی فراکتال و تئوری های پایه و مرتبط با آن نظیر نظریه های آشوب، پیچیدگی، نظم و بی نظمی به عنوان شاخه ایی از علوم اساسی و مهم توانسته در بسیاری از علوم و جریان های فکری تاثیرگذار باشد. آنچه در این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است، گزارش خلاصه ایی از مهمترین این کاربردها و چشم اندازهای مربوط به فراکتال ها در شاخه های متفاوت علمی، نظری و کاربردی بوده و تاثیری که آنها از طبیعت گرفته و به طبعِ آن نقش این علم در شاخه های دیگر نظیر معماری و شهرسازی می باشد.

در این مجموعه که برگرفته از طرح پژوهشی ” از نظریه آشوب تا هندسه نااقلیدسی: مبانی نظری و کلیات مهندسی فراکتال” تالیف دکتر جواد ایرجی و دکتر حنیف کازرونی (انجام شده در مرکز پژوهش های پیشرفته نخبگان) می باشد، بعد از مقدمات و مطالعات فراکتال و طبیعت و  بیان کلیات مهندسی فراکتال به مطالعه و بررسی کاربردها و چشم اندازهای این علم پرداخته شده است. در بخش های بعدی کاربرد فراکتال ها در زمینه های علوم طبیعی، بیونیک، بیومورفیک، علوم خورشیدی، هیدرولوژی و زمین شناسی مورد بررسی قرار گرفته شده است. بعد از بررسی موارد فوق در حوزه هنر و گرافیک، مطالعات فراکتال ها در حوزه معماری با تکیه بر نتایج مستخرج از فصول قبلی آغاز و کلیات مبانی فراکتال ها در این حوزه مورد تحلیل و  بررسی قرار گرفته شده است.

نویسنده: دکتر جواد ایرجی؛ عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد
ناشر: دانش پژوهش راد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه
تعداد صفحه: ۹۸
قیمت: ۱۵/۰۰۰ تومان
• فهرست مطالب کتاب:
– مقدمه: فراکتال ها: کاربردها- چشم اندازها
– مطالعه کاربرد فراکتال ها- علوم طبیعی
– مطالعه کاربرد فراکتال ها- علوم بیونیک
– مطالعه کاربرد فراکتال ها- علوم بیو مورفیک
– مطالعه کاربرد فراکتال ها- علوم خورشیدی: کاربرد فراکتال ها و هندسه فراکتالی در ترکیب بندی، طراحی و ساخت سلول های خورشیدی و علوم مربوط به پایداری و توسعه پایدار
– مطالعه کاربرد فراکتال ها- علوم هیدرولوژی
– مطالعه کاربرد فراکتال ها- زمین شناسی: بررسی امکان توصیف ریخت های طبیعی بر اساس ویژگی های فراکتالی
– مطالعه کاربرد فراکتال ها- شهرسازی: مبانی بنیادین در تعریف یک شهر فراکتالی..
– مطالعه کاربرد فراکتال ها- علوم کشاورزی: استحصال دینامیکی آب از مه بر اساس مبانی نظری فراکتال ها
– مطالعه کاربرد فراکتال ها- گرافیک: طراحی تصاویر گرافیکی بر اساس ویژگی های فراکتالی
– مطالعه کاربرد فراکتال ها- نرم افزار و رایانه: طراحی و سه بعدی سازی فراکتالی….
– مطالعه کاربرد فراکتال ها- مهندسی سازه: طراحی و تقویت سازه های اجرایی بر اساس ویژگی های فراکتال ها
– مطالعه کاربرد فراکتال ها- معماری: فراکتال ها در معماری داخلی و خارجی کلاسیک و معاصر جهان
– مطالعه کاربرد فراکتال ها- تزئینات وابسته به معماری سنتی اسلامی-ایرانی: یزدی بندی، کاربندی، مقرنس کاری

نوشته انتشار کتاب «طبیعت، فراکتال، معماری» اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.